Valutahandel är ett sätt att hantera valutarisken i samband med försäljning av varor och tjänster på till utlandet (export) eller inköp av varor och tjänster från utlandet (import). Om affären görs upp i en annan valuta än svenska kronor får den svenska köparen eller säljaren en valutarisk i den affär som görs. Antingen tas denna valutarisk eller annars kan den köpas bort på valutamarknaden genom valutasäkring.

Det mest flexibla sättet är att köpa rätten att köpa eller sälja den aktuella valutan till en i förväg fastställd lösenkurs. Om den svenska aktören till exempel är importör och köper varor för 10 miljoner kr per månad från ett Euro-land kan hen köpa derivatprodukter som gör att hen kan köpa Euro motsvarande 10 miljoner kr månad för månad under t.ex. ett års tid. Detta betyder att man inte behöver tänka på prisskillnader för valutan när man växlar denna valuta utan kan istället fokusera på jobbet istället för prisskillnaderna. Detta underlättar internationell handel för stora aktörer.

Var kan man handla valutor?

Valutor kan man handla på termin och genom optioner. Olika strategier kan användas och de kan anpassas till företagets bedömning av framtida valutakurser. Även CFD, som är en relativt ny metod, kan användas för att hantera valutarisker. Självklart kan den svenska aktören köpa Euro i mängd som behövs fysiskt varje månad, men ofta har företag en årlig fastställd budgetkurs som önskas att nå genom olika former av valutahandel. Ibland har den svenska aktören även ett mer eller mindre stort intresse av att ta på sig viss form av risk i sina valutapositioner om hen har en stark marknadstro som medför att det kan finnas möjlighet att tjäna pengar på valuta trading.

Större företag har ofta en finanspolicy som anger inriktningen för hur valutarisker ska hanteras och limiter kring risker och volymer för att handla valutor. Dessa företag har ofta avdelningar som hanterar FOREX och valutakriser och de handlar ofta med flera olika valutor utifrån vilka kunde och leverantörer som företaget har.

Att handla kryptovalutor

De senaste 2-3 åren har intresset för kryptovalutor ökat kraftig. I nuläget har kryptovalutor ett marknadsvärde på ca 140 miljarder USD ($). Antalet valutor är för närvarande ca 2 000. Det är framför allt vid handel på internet som kryptovalutorna blivit stora, men framför allt i USA är det alltfler butiker som acceptera betalning med t.ex. bitcoin eller ethereum.

Att handla kryptovalutor sker i princip på samma sätt som att handla traditionella valutor. Det som skiljer sig åt är marknadsgaranten. Traditionell valuta utfärdas och garanteras av respektive lands eller landsammanslutningars riksbank. Kryptovalutors villkor fastställs av systemutvecklaren i samband med att valutan skapas och har konsensusregler kring hur mycket valuta som utfärdas och när ytterligare kryptovaluta får utfärdas.

Det kraftigt ökade intresset för kryptovalutor under senare år har gjort att de stigit kraftigt i värde. De kan även konverteras, växlas in, till traditionell valuta. Eftersom det förekommit kraftiga värdeförändringar har de som har en mer spekulativ syn på valutahandel tagit positioner som reflekterar deras framtida marknadstro. Det har skapat e allmän syn om att kryptovalutor är mer spekulativa än traditionella valutor, men i grunden är det de kraftiga och snabba värdeförändringarna, den s.k. volatiliteten, som gör de som har en mer spekulativa syn på valutahandel intresserade att ta position i kryptovaluta för att kunna tjäna pengar på väredförändringarna.